Hagnýting mælikvarðans

Rammi vísitölu félagslegra framfara gefur ákveðna ljósmynd af stöðunni miðað við þær skilgreindu forsendur sem eru samanburðarhæfar á milli landa, svæða og borga.

 

Vísitalan er verkfæri sem hægt er að hafa til hliðsjónar:

  • við stefnumörkun

  • við forgangsröðun verkefna

  • við framsetningu tillagna að úrbótaverkefnum  

=> sem skapa sameiginlegan ávinning.

Vísitalan hefur verið tekin út víðsvegar þar sem rammi aðferðafræðinnar er hafður að leiðarljósi;

Úttekt ESB - svæðisbundin: 272 svæði Evrópusambandsins hafa verið tekin út skv SPI - Úttektinni er ætlað að draga fram stöðu svæðanna með tilliti til efnahagsþróunar og hvernig hægt er að auðvelda samræmingu áætlana og auðvelda forgangsröðun aðgerða. Her er verið að ná umræðunni umfram VLF (GDP)

• Ríkja nálgun: Öll ríki Bandaríkjanna 2017

• Mælikvarði heimsmarkmiða Sameinuðu Þjóðanna - Indland

• California - San Jose

• Borgir  – Rio de Janeiro, Bogota, London, Madrid

• Landsvísu – Paraguay - hefur verið tekið inn í heildarþjóðarstefnu landsins

• Atvinnugreinar  s.s.-  ferðaþjónusta – Costa Rica 

• Fyrirtæki – Amazon

• Youth Progress Index

• Suður Afríka - kynnt í október 2019

• Ástralía - haust 2019

ESB úttekt SPI

Klikka á myndina til að skoða bakgrunn svæðibundinnar úttekar á 272 svæðum ESB