Vísitala félagslegra framfara

FRAMFARAVOGIN
 • Twitter - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • YouTube - Grey Circle

Hvað er vísitala félagslegra framfara?

Vísitala félagslegra framfara er heildstæður mælikvarði yfir samfélagslega og umhverfislega vísa sem ná yfir þrjár meginvíddir félagslegrar þróunar.

Vísitalan endurspeglar hæfni samfélags til að mæta grunnþörfum borgaranna, stuðla að og viðhalda lífgæðum þeirra og skapa hverjum tækifæri til betra lífs.

Vísitala félagslegra framfara er mælikvarði yfir samanlagða samfélagslega og umhverfislega vísa sem ná yfir þrjár víddir: Grunnþarfir - Grunnstoðir velferðar og tækifæri 

Samsetning vístölu félagslegr framfara

Rammi vísitölu félagslegra framfara

Hver vídd byggir á fjórum þáttum sem hver samanstendur af 3-7 vísum.
Við útreikninga á vægi á hverjum og einum þarf að framfylgja skýrum tækni-legum og tölfræðilegum frumskilyrðum til að tryggja samanburðarhæfni heildar- niðurstöðu.

Einkenni vísitölu félagslegra framfara

Einkenni uppbyggingu og úrvinnslu VFF/SPI mælikvarðans byggir á 

 • Hér er einungis verið að mæla félagslega eða umhverfislega vísa, enga hagræna vísa. Horft er til þátta umfram landsframleiðslu
   

 • Aðeins er horft til niðurstaðna eða afleiðinga (e.outputs) en ekki til framlaga til aðgerða ( e.inputs) 
   

 • Vísarnir draga fram heildræna sýn á félagslegar framfarir samfélaga
   

 • Vísitalan er stjórntæki. Mælikvarðanum er ætlað að vera hagnýtur í notkun
  g gera notendum kleift að greina aðstæður og bregðast við mikilvægum málefnum samfélagsins.

Af hverju eigum við að mæla VFF ?

Meginástæða þess að mæla vísitölu félagslegra framfara er að að verg landsframleiðsla (VLF) veitir ófullkomna mynd af þróun einstaklingsins og samfélagi þjóða.

 

Það er margbreytileiki 21.aldarinnar sem þarf nýjan mælikvarða á framþróun sem viðbót við landsframleiðslu hvers samfélags fyrir sig. Staðreyndin er nefnilega sú að efnahags-legur auður tryggir ekki félagslegar framfarir. Þar kemur VFF hins vegar vel að notum.

=> VFF segir til um hvernig samfélagið stendur og hvernig tekist hefur uppi 

VFF vs SPI
 
 

Social Progress Imperative

Social Progress Imperative í Washington er ábyrgðar - og 

umsjónaraðili vísitölu félagslegra framfara - VFF/SPI.

Það var að frumkvæði Michael Green, forstjóra SPI og Matthew Bishop hjá Economist sem farið var af stað með þessa þróun eftir efnhagskreppuna 2008

Allt frá upphafi þá hefur vísitalan verið í stöðugri þróun. Það var síðan árið 2011 sem þeir fengu til liðs við sig prófessorana  Michael Porter hjá Harvard Business School  og Scott Stern hjá MIT, en báðir eru þeir heimsþekktir vísindamenn og Íslendingum að góðu kunnir en  p
rofessor Porter leiðir fagráð SPI.

SPI byggir á öflugu teymi sérfræðinga á öllum sviðum og gríðarlega sterku alþjóðlegu tengslaneti.

Nánari upplýsingar um SPI er að finna á heimsasíðu stofnunarinnar: www.socialprogressimperative.org

 

SPI á Íslandi

Fulltúri SPI á Íslandi er Rósbjörg Jónsdóttir, sérfræðingur og stofnandi Cognitio ehf, ráðgjafafyrirtækisins Cognitio ehf sem sérhæfir sig á sviði samfélagslegra viðfangsefna og viðburða.

Cognitio og Intellecon eru strategískir samtarfsaðilar að verkefnum er vinnur að sértækum verkefnum í tengslum við vísitölu félagslegra framfara.

Dr. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur
Kári S Friðriksson, tölvuhagfræðingur

Stuðningsaðilar verkefna sem vinna að félagslegri framþróun samkvæmt aðferðafræði social progress eru :

SPI á Íslandi

Fulltúri SPI á Íslandi er Rósbjörg Jónsdóttir, sérfræðingur og stofnandi Cognitio ehf, ráðgjafafyrirtækisins Cognitio ehf sem sérhæfir sig á sviði samfélagslegra viðfangsefna og viðburða.

Cognitio og Intellecon eru strategískir samtarfsaðilar að verkefnum er vinnur að sértækum verkefnum í tengslum við vísitölu félagslegra framfara.

Dr. Gunnar Haraldsson, hagfræðingur
Kári S Friðriksson, tölvuhagfræðingur

Stuðningsaðilar verkefna sem vinna að félagslegri framþróun samkvæmt aðferðafræði social progress eru :

SPI á Íslandi

 Rósbjörg Jónsdóttir, sérfræðingur og stofnandi ráðgjafafyrirtækisins Cognitio ehf
hefur haft veg og vanda að því að koma hugmyndafræði SPI á framfæri
hér á landi í náinni samvinnu við Gunnar Haraldsson hagfræðing og stofnanda Intellecon.


Teymi SPI á Íslandi er byggt upp í stratigísku samstarfi við ráðgjafafyrirtækið  Intellecon 

Sérfærðingateymi SPI á Íslandi býr að áralangri starfsreynslu á sviði hvers konar rekstrarráðgjöf og haggreininga,
hvort heldur sem er fyrir á heimamarkaði jafnt sem á alþjóðamarkaði, fyrir opinbera aðila jafnt sem einkaaðila.
 Vilt þú taka þátt í að gera heiminn betri og stuðla að
félagslegum framförum?


Sendu okkur tölvupóst

Rósbjörg Jónsdóttir
Rósbjörg Jónsdóttir

Viðskiptafræðingur MBA

Gunnar Haraldsson
Gunnar Haraldsson

Hagfræðingur PhD

Haraldur Jón Hannesson
Haraldur Jón Hannesson

Hagfræðingur BSc

Magnús Á Skúlason
Magnús Á Skúlason

Hagfræðingur MBA

 
 

Upplýsingar

Fulltrúi SPI á Íslandi c/o Cognitio ehf

Rósbjörg Jónsdóttir

Suðurlandsbraut 48
IS 108 Reykjavik

tel: +354 - 8922008

www.socialprogress.is

www.whatworksinspi.com

www.socialprogressindex.com

Private Policy